Formularz dla Klienta  – (word) (pdf)


Formularz zgłoszenia Klienta do Kliniki Prawa WPiA US – w wersji elektronicznej


„Szczecińscy Prawnicy Ukrainie”  – Oświadczenie dla tłumacza (pdf)


Oświadczenie o stanie zdrowia – (word) (pdf)


Klauzula informacyjna (word) (pdf)