Centrum Praktyk Sądowych jest nowością zaproponowaną przez Wydział Prawa i Administracji US.

Stanowi ona jeden z filarów Kliniki Prawa funkcjonującej na Wydziale Prawa i Administracji US.

Celem Centrum Praktyk Sądowych umożliwienie praktycznej nauki prawa oraz poszerzenie wiadomości zdobywanych przez studentów w trakcie zajęć teoretycznych realizowanych w ramach programu studiów. Staraniem władz Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zrealizowana została inwestycja – Sala Sądowa na WPiA US.

Centrum Praktyk Sądowych rozpocznie swą działalność jako pracownia prowadząca w szczególności zajęcia dla studentów z grupy przedmiotów objętych tzw. praktycznym programem edukacyjnym, a także organizująca warsztaty zmierzające do pogłębienia praktycznej wiedzy prawniczej.

W Centrum prowadzone będą zajęcia praktyczne zmierzające do przygotowania przez Studentów w szczególności:

  • symulacji rozprawy cywilnej;
  • symulacji rozprawy karnej;
  • symulacji rozprawy administracyjnej;
  • symulacji mediacji;
  • symulacji rozprawy przed sądem arbitrażowym;
  • symulacji licytacji komorniczej;
  • symulacji negocjacji prawniczych,
  • symulacji posiedzenia przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.


Działalność Centrum Praktyk Sądowych skierowana będzie przede wszystkim dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji US, szkół średnich w Województwie Zachodniopomorskim i wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami wykonywania zawodów prawniczych. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządów prawniczych województwa zachodniopomorskiego.


 Koordynator: mgr Piotr Myć