Studencka Poradnia Prawna udziela pomocy:

  • osobom fizycznym, których sytuacja finansowa nie pozwala na skorzystanie z usług profesjonalisty (m.in. adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego);

  • organizacjom społecznym, które zgłaszają się z problemem prawnym wpisującym się w zakres ich statutowej działalności, o ile nie korzystają już z pomocy prawnej zawodowego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego);

  • studentom Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawach związanych z ich kształceniem w Uniwersytecie Szczecińskim, o ile nie zachodzi konflikt interesów z Uczelnią.