Regulamin świadczenia pomocy prawnej


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie nadania Regulaminu świadczenia pomocy prawnej
Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


Zarządzenie nr 27/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 marca 2021 r.  w sprawie nadania Regulaminu świadczenia pomocy prawnej
Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


 

Regulamin organizacyjny Kliniki Prawa


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kliniki Prawa
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


Zarządzenie nr 54/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego
Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


 

 

Zarządzenie o utworzeniu Kliniki Prawa


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie utworzenia Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego


Zarządzenie nr 40/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie utworzenia
Kliniki Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego