Odmawiamy możliwości uzyskania porady prawnej w przypadku, gdy Klient nie spełnia wymagań określonych w Regulaminie udzielania porad prawnych.

Porady prawnej można odmówić w sytuacji, gdy:

  • Klient wnosi o udzielenie porady prawnej związanej z przygotowaniem pisma procesowego, dla którego czas wniesienia w ramach określonego przepisami prawa terminu procesowego, dla którego czas wniesienia jest na tyle krótki, że w normalnym toku czynności związanych z zapoznaniem się ze sprawą, ustaleniem kwestii prawnych i przygotowaniem projektu pisma procesowego, udzielenie porady prawnej byłoby znacznie utrudnione;
  • zachodzi uzasadniony konflikt interesów między Uniwersytetem Szczecińskim a Klientem;
  • zachodzą wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia o wysokości zarobków, stanie majątkowym i rodzinnym Klienta;
  • zachodzą wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia o niekorzystaniu przez Klienta z pomocy zawodowego pełnomocnika adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego;
  • sprawa była lub jest prowadzona przez uniwersytecką poradnię prawną działającą przy innej uczelni w Polsce;
  • sprawa jest zbyt zawiła.

W razie odmowy udzielenia porady prawnej student niezwłocznie informuje o tym fakcie osobę ubiegającą się o jej udzielenie.