• 06 PAŹ 22
  International Conference of Legal Clinics in Poland: “If not legal opinion, then what? A modern model of legal clinics” – Zaproszenie do udziału

  International Conference of Legal Clinics in Poland: “If not legal opinion, then what? A modern model of legal clinics” – Zaproszenie do udziału

  Zapraszamy do udziału w International Conference of Legal Clinics in Poland: “If not legal opinion, then what? A modern model of legal clinics”, w ramach której odbywać się będzie także XXXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (OKUPP). 

  Konferencji towarzyszyć będą obchody 20-lecia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
  Termin Konferencji: 1-4 grudnia 2022 r.
  Celem konferencji jest podsumowanie 20 lat funkcjonowania klinik prawa w Polsce, a także wpływ ostatnich zmian społecznych na ich współczesny model. Poza klasycznymi panelami dyskusyjnymi przewidujemy organizację tzw. okrągłego stołu, będącego doskonałym polem do dyskusji na temat obecnego modelu udzielania porad prawnych przez studentów na tle funkcjonującego w Polsce systemu nieodpłatnych porad prawnych. Przedmiotem Konferencji będzie przede wszystkim analiza wpływu modelu systemu nieodpłatnych porad prawnych, pandemii COVID-19 oraz toczącej się w Ukrainie wojny na funkcjonowanie klinik prawa, a także mechanizmów organizacyjnych, proceduralnych i finansowych, wykorzystywanych przez przedstawicieli klinik prawa w ich codziennym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem problemów natury praktycznej, sygnalizowanych z jednej strony przez koordynatorów, jak i przez studentów.