• 01 GRU 22
  Międzynarodowa Konferencja Klinik Prawa „Jak nie opinia prawna, to co? Nowoczesny model poradni prawnych”

  Międzynarodowa Konferencja Klinik Prawa „Jak nie opinia prawna, to co? Nowoczesny model poradni prawnych”

  W dniach 1-4 grudnia 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbywa się Międzynarodowa Konferencja Klinik Prawa „Jak nie opinia prawna, to co? Nowoczesny model poradni prawnych”  (ang. International Conference of Legal Clinics in Poland: “If not legal opinion, then what? A modern model of legal clinics”), w ramach której odbywa się także XXXII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (OKUPP) oraz Jubileusz 20-lecia Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

  Celem konferencji jest podsumowanie 20 lat funkcjonowania klinik prawa w Polsce, a także wpływ ostatnich zmian społecznych na ich współczesny model. Poza klasycznymi panelami dyskusyjnymi Organizatorzy przewidzieli organizację tzw. okrągłego stołu, będącego doskonałym polem do dyskusji na temat obecnego modelu udzielania porad prawnych przez studentów na tle funkcjonującego w Polsce systemu nieodpłatnych porad prawnych.  Organizatorzy konferencji:
  • Klinika Prawa działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
  • Stowarzyszenie Amicus Facultatis Iuris Stetinensis
  • Instytut Przedsiębiorczości i Służb Publicznych – Stowarzyszenie

  Organizatorzy wspierający:
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie
  • Izba Komornicza w Szczecinie


  PATRONAT HONOROWY nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek


  Organizatorzy uzyskali współfinansowanie z dwóch grantów:
  • Small Grant przyznany przez Global Alliance for Justice Education (GAJE)
  • z programu ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka – Wsparcie konferencji”.

  Sponsorzy konferencji:
  • MSBF Spółka z o.o.
  • CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.z siedzibą w Warszawie
  • Kancelaria Komornika Sądowego Marcina Borka
  Patronat medialny:
  • Wydawnictwo C.H. Beck
  • In-gremio
  • Dziennik Rzeczpospolita
  • portal prawo.pl
  • Kwartalnik „Klinika”

  Więcej informacji na stronie internetowej konferencji: 32okupp.usz.edu.pl