• 09 GRU 22
  Mikołajkowe Spotkanie z paragrafem z udziałem Aktorów Teatru Polskiego i Teatru Kameralnego

  Mikołajkowe Spotkanie z paragrafem z udziałem Aktorów Teatru Polskiego i Teatru Kameralnego

  Na zaproszenie  Pełnomocniczki Marszałka ds. kobiet i równego traktowania – Bogny Czałczyńskiej Klinika Prawa WPiA US pod czujnym okiem dr Aleksandry Klich i sędziego Arkadiusza Krupy miała okazję koordynować symulacja rozprawy sądowej z udziałem aktorów Teatru Polskiego i Teatru Kameralnego w Szczecinie. 

  W dniu 9 grudnia 2022 r. w murach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego odbyła się symulacja rozprawy sądowej z udziałem aktorów Teatru Polskiego i Teatru Kameralnego w Szczecinie, a także przedstawicieli Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, Izby Komorniczej w Szczecinie oraz Twórcy Wieczornego Biegania w Szczecinie. Wydarzenie to towarzyszyło tegorocznym obchodom  Międzynarodowych Dni Praw Człowieka.
  Uroczystego otwarcia symulacji dokonała prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska – Prorektor ds. Organizacji Uniwersytetu Szczecińskiego.
  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie:
  – SSR Arkadiuszowi Krupie – przewodniczącemu składu orzekającego,
  – prok. Anecie Pich – prokuratorowi
  – Michałowi Janickiemu  – oskarżonemu
  – adw. Karolinie Weremie-Karłuk – obrońcy oskarżonego
  – kom. Monice Klecha – oskarżycielce posiłkowej
  – r.pr. Przemysławowi Mijalowi – pełnomocnikowi oskarżycielki posiłkowej
  – adw. Martynie Maciejewskiej-Przyłuckiej – świadkowi
  adw. Piotrowi Mazuro – świadkowi
  Adamowi Dzieciniakowi – świadkowi
  Wojciechowi Kępce – świadkowi
  – r.pr. Aleksandrze Klich – protokolantowi
  Symulacja odbyła się ze specjalnym udziałem Piotra Niemczyka – wcielającego się w rolę biegłego sądowego.
  Szczególne podziękowania kierujemy do pracowników Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, dzięki którym organizacyjnie wszystko było dopięte na ostatni guzik! Na ręce Pani Dyrektor Magdaleny Pieczyńskiej składamy gratulacje!
  Cieszymy się, że szczecińska Klinika Prawa kolejny raz gromadzi na swoich wydarzeniach przedstawicieli niemalże wszystkich samorządów prawniczych w regionie Pomorza Zachodniego.