• 24 LUT 22

  Zgłoszenia do prac w ramach Kliniki Prawa WPiA US i wybór przedmiotu Studencka Poradnia Prawna – informacje

  Serdecznie dziękujemy za Państwa zgłoszenia do prac w ramach Kliniki Prawa WPiA US i wybór przedmiotu Studencka Poradnia Prawna! Bardzo się cieszymy z Waszej aktywności i chęci zaangażowania!!!  
  Poniżej przesyłamy kilka informacji organizacyjnych.

  PRZYDZIAŁ DO SEKCJI  – Z uwagi na przebudowę w ostatnim roku Studenckiej Poradni Prawnej i wcielenie jej do struktury Kliniki Prawa, zachęcamy do zapoznania się z naszą strukturą i stroną internetową, na której zamieszczone są informacje organizacyjne dot. Kliniki Prawa (https://klinikaprawa.usz.edu.pl). Mając na uwadze to, że nasza struktura się rozwinęła i zależy nam na tym, aby uwzględniać Państwa preferencje i zainteresowania, przed nami konieczność przydzielenia Państwa do poszczególnych Sekcji/Poradni.
  Z tego względu uprzejmie proszę o wypełnienie formularza, do którego link znajduje się poniżej. Informacje przekazane przez Państwa umożliwią nam dokonanie odpowiedniego wyboru i przypisanie Państwa do konkretnej Sekcji Studenckiej Poradni Prawnej/Poradni. Proszę o wypełnienie niniejszego formularza do końca lutego, tj. do poniedziałku 28.02 do godz. 23:59.

  Osoby, które ponownie wypełniają formularz z uwagi na realizowanie PDW w semestrze zimowym w rubrykach, w których już przekazywały informacje proszę o wpisanie – „informacja podana w poprzednim naborze”.

  UWAGA! W razie niewypełnienia formularza zostaniecie Państwo automatycznie przydzieleni do konkretnej sekcji, a także będzie Wam wyznaczony odgórnie termin dyżuru w Klinice Prawa.

  FORMULARZ (kliknij tutaj)

  HARMONOGRAM DYŻURÓW 

  Uprzejmie proszę o to, abyście dodatkowo poza wypełnionym formularzem wypełnili także tabelę udostępnioną w pliku One-Drive do poniedziałku 28.02 do godz. 23:59. Plik został do Państwa wysłany z adresu klinika.prawa@usz.edu.pl w dniu 24.02.2022 r.

  Proszę o wpisanie Państwa numerów albumów w dwóch miejscach. 

  Na tej podstawie ustalimy harmonogram dyżurów na semestr letni. Dyżury rozpoczynamy od 07.03, dlatego tak pilnie potrzebujemy informacji z Państwa strony.

  Link do pliku (kliknij tutaj)

  ZESPÓŁ W MS TEAMS 
  W najbliższych dniach zostaniecie Państwo dodani do ogólnego zespołu członków Kliniki Prawa w sem. letnim 2021/2022 utworzonego w MS Teams. Zespół ten będzie naszym ogólnym kanałem komunikacji, za pośrednictwem którego będziecie Państwo mogli się kontaktować z prof. M. Nawrockim i dr A. Klich. Po przydzieleniu Państwa do odpowiednich Sekcji/Poradni będziecie Państwo współpracować z koordynatorem sprawującym opiekę nad konkretną sekcją.

  KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY KLINICE PRAWA 

  Prawdopodobnie w II połowie marca rozpoczniemy Kurs przygotowujący do udzielania porad prawnych.  Z uwagi na to, że inicjatywa nie była przewidziana w rozkładach zajęć, będziemy starać się wyznaczać daty spotkań w ramach kursu w dni, które nie będą kolidowały studentom III-V roku, uwzględniając też to, że zgłosili się studenci trybu niestacjonarnego. Nie wykluczamy także zorganizowania dwóch terminów spotkań – dla studentów III i V roku. Kurs będzie odbywał się on-line, a zakończony będzie krótkim testem sprawdzającym Państwa wiedzę z organizacji pracy w Klinice Prawa.

  SZKOLENIA – już teraz informuję Państwa, że w przypadku organizacji obowiązkowych szkoleń i spotkań odbywających się stacjonarnie, będą one odbywać się w czwartki w godz. 11.45 – 13.15.

  OBOWIĄZKOWE SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – Informuję o obowiązkowym spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się w dniu 4 marca br. o godz. 15.00 – 16.30 w sali 222. Obecność obowiązkowa. Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie miał możliwości wzięcia udziału stacjonarnie z uwagi na stan zdrowia, informację ze stosownym zaświadczeniem proszę wysłać do dr Aleksandry Klich najpóźniej do godz. 12:00 tego dnia. W takiej sytuacji będziecie mieli obowiązek uczestniczenia on-line.

  Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, proszę pisać na ten adres e-mail. Jesteśmy zespołem i bardzo się cieszymy, że tak liczna grupa Studentek i Studentów dołączyła do naszego projektu! Jesteśmy z Was dumni!
  W imieniu zespołu Koordynatorów,
  dr Aleksandra Klich