• 27 CZE 23
    3. miejsce Kliniki Prawa WPiA US w Rankingu klinik prawa

    3. miejsce Kliniki Prawa WPiA US w Rankingu klinik prawa

     Z radością przyjęliśmy informacje płynące z wyników tegorocznego Rankingu Studenckich Poradni Prawnych 2023 opublikowanych na łamach Dziennika Rzeczpospolita. Szczecińska Klinika Prawa WPiA US zajęła 3. miejsce! Tegoroczne podium cieszy nas tym bardziej, że w 2020 r. startowaliśmy z pozycji 11.

    Efekt pracy całego Zespołu Koordynatorów, Opiekunów, a przede wszystkim Studentów – bez Was nie byłoby to możliwe! Dziękujemy!
    Szczególne podziękowania kierujemy w stronę JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Waldemara Tarczyńskiego i całego Kolegium Rektorskiego oraz w stronę Pani Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – dr hab. prof. US Eweliny Cała-Wacinkiewicz i całego Kolegium Dziekańskiego za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzacie i wsparcie, którego doświadczamy! Bez tego nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy! Dziękujemy