• 06 PAŹ 23
  International Seminar: „Arbitration as a way of effective resolution of civil disputes”

  International Seminar: „Arbitration as a way of effective resolution of civil disputes”

  Z dumą prezentujemy program Międzynarodowego Seminarium: International Seminar: „Arbitration as a way of effective resolution of civil disputes”, które odbędzie się 10 października 2023 r. za pośrednictwem platformy MS Teams. Do aktywnego udziału w konferencji zarejestrowało się: 14 przedstawicieli z 12 ośrodków akademickich i instytucji z Andory, Belgii, Brazylii, Chin, Hiszpanii, Litwy, Macedonii, Malezji, Peru, Polski, Węgier, Włoch.

  Partnerami Seminarium są: Uniwersytet w Rwandzie (Wschodnia Afryka) oraz Uniwersytet Ningbo (Chiny).


  PROGRAM SEMINARIUM


  Uczestnicy seminarium zaprezentują swoje referaty w języku angielskim.

  Przypominamy, że rejestracja do udziału biernego jest nadal otwarta!  Link: bit.ly/CPS_IAS

  Nie czekaj, zarejestruj się już dziś!


  [ver. ENG]

  We are proud to present the program of the International Seminar: „Arbitration as a way of effective resolution of civil disputes”, which will be held on October 10, 2023 via the MS Teams platform.

  To actively participate in this conference have registered: 14 representatives from 12 academic centers and institutions from: Andorra, Belgium, Brazil, China, Hungary, Italy, Lithuania, Macedonia, Malaysia, Peru, Poland and Spain.

  The partners of the Seminar are: University of Rwanda (East Africa) and Ningbo Univerity (China).

  Seminar participants will present their papers in English.

  We remind you that registration for passive participation is still open!

  Don’t wait, register today, LINK: bit.ly/CPS_IAS

  PROGRAM (click HERE)