• 06 KW. 22
  Szkolenie „przePRAWA z Klientem – Klient w kancelarii prawnej” (6.04.2022r., godz. 17.00)

  Szkolenie „przePRAWA z Klientem – Klient w kancelarii prawnej” (6.04.2022r., godz. 17.00)

  Zapraszamy na cykl sześciu szkoleń z zakresu rozmowy z Klientem, uwzględniając specyfikę różnych typów klientów. Warsztaty ukierunkowane są na dążenie do podwyższenia kwalifikacji zawodowych i rozwój umiejętności miękkich.

  Spotkanie z Adwokatem dr. Przemysławem Buczkowskim  odbędzie się 6 kwietnia br. (środa) o godz. 17.00 w formie hybrydowej. 

  Udział w szkoleniu w formie online, za pośrednictwem MS TEAMS. LINK do spotkania (kliknij tutaj), stacjonarnie (Uczelnia Łazarskiego, Świeradowska 43, Warszawa)

  „przePRAWA z Klientem’ obejmie obszary tematyczne z dziedzin:
  • prawa,
  • administracji,
  • prawa ochrony środowiska,
  • prawa medycznego,
  • prawa transportowego,
  • prawa służb mundurowych.

  Uczestnictwo w co najmniej 4 spotkaniach uprawnia do uzyskania certyfikatu potwierdzającego udział w projekcie.

  HARMONOGRAM (kliknij tutaj)