• 09 LIP 23
  Zakończenie I. edycji Akademii Umiejętności Prawniczych

  Zakończenie I. edycji Akademii Umiejętności Prawniczych

  Pierwsza edycja Akademii Umiejętności Prawniczych za nami! Dzisiaj odbyło się uroczyste zakończenie Akademii z udziałem przedstawicieli naszych patronów.

  Akademia to niezwykły projekt edukacyjny skierowany do studentów prawa Wydziału Prawa i Administracji US. Jego celem jest wprowadzenie Was w tajniki praktycznych aspektów wykonywania zawodów prawniczych.
  Wraz z zespołem Kliniki Prawa WPiA US cieszymy się, że mimo licznych obowiązków studenckich i aktywności, tak wielu Studentów i Studentek odpowiedziało na zaproszenie! Liczymy na Waszą aktywność w kolejnej edycji.
  Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia!